AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU

İstanbul Üniversitesi

yerdelen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11652

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Burcu KIRAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ercan SARIDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet KALA

İstanbul Üniversitesi

akala@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11515

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arif YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

dr.arif@turk.net

(212) 440 00 00 – 11513

Özgeçmiş

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

binhan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11019

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU

İstanbul Üniversitesi

yerdelen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11652

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ

İstanbul Üniversitesi

dmdemiröz@gmail.com

(212) 440 00 00 – 11741

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

yavuznc@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11615

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

mzdincer@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 52

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11608

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nagihan OKTAYER

İstanbul Üniversitesi

noktayer@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11062

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11651

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

murats@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 19549

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sefer ŞENER

İstanbul Üniversitesi

sefersener@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11740

Özgeçmiş

Prof. Dr.Ergün EROĞLU

İstanbul Üniversitesi

eroglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Burak ATAMTÜRK

İstanbul Üniversitesi

atamturk@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 1748

Özgeçmiş

Doç. Dr. Burcu KIRAN BAYGIN

İstanbul Üniversitesi

kburcu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

htunali@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11629

Özgeçmiş

Doç. Dr. Handan YOLSAL

İstanbul Üniversitesi

yolsalh@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11678

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi

kutluk@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11411

Özgeçmiş

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ

İstanbul Üniversitesi

bguris@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hakan SATMAN

İstanbul Üniversitesi

ozdurgun@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

vzrselman@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 11607

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aylin AKTÜTÜN

İstanbul Üniversitesi

aylin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11466

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Aysel ARIKBOĞA

İstanbul Üniversitesi

aysela@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11018

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sabri TOPAK

İstanbul Üniversitesi

msabrit@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11612

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

ozlemg@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11412

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ILGAZ

İstanbul Üniversitesi

yilgaz@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11761

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Güncelleniyor

(376) 218 95 00

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Tuncer CAN

İstanbul Üniversitesi

tcan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13030

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Özlem YORULMAZ

İstanbul Üniversitesi

yorulmaz@istanbul.edu.tr

(212) 440 0 000 – 11660

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL

İstanbul Üniversitesi

zerkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 0 000 – 11780

Özgeçmiş

Okt. Dr. Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr
oznurgulden@gmail.com

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş