Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “Ekonometrisyen” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilere;

Programdan mezun olan öğrenciler, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde;

– Araştırmacı ve Uygulamacı olarak

 • Vergi Müfettişi
 • Pazarlamacı
 • Planlamacı
 • Analist
 • Uzman
 • Müfettiş

– Bankacılık ve Finans sektörü de dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında;

 • Uzman,
 • Denetçi,
 • Üst Düzey Yönetici olarak çalışabilmektedirler.
 • Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de açabilmektedirler

Mezuniyet Koşulları

 •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar