Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "Ekonometrisyen" ünvanı verilir. 

  Programdan mezun olan öğrenciler, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde;

  - Araştırmacı ve Uygulamacı olarak

  • Vergi Müfettişi
  • Pazarlamacı
  • Planlamacı
  • Analist
  • Uzman
  • Müfettiş


         - Bankacılık ve Finans sektörü de dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında;

  • Uzman,
  • Denetçi,
  • Üst Düzey Yönetici olarak çalışabilmektedirler.
  • Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de açabilmektedirler.


        Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.