Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Ekonometri Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Program zengin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte, derslerde teorik bilgilerin yansıra, (uygulamalı bilgilere de yer verilerek öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilme yeteneği kazandırılmaktadır. Programa ait kütüphanemiz öğrencilere yapacakları araştırmalarda çok sayıda kaynak sunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrencilerin temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru iz düşümü çıkarabilme, kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf alabilme, İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olması hedeflenmektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

    Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda programdan mezun olan öğrencilerin;
  1. İktisat politikalarının temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları tanımlayabilmeleri,
  2. Bugün veya uzmanlaştıktan sonra kullanacağı faklı disiplinlerin temel kavramlarını bilmeleri hedeflenmektedir.

Bu kapsamda program; ülkenin ekonomi politikasını yönlendirecek mezunlar vermeyi, bu yönde nitelik kazanacak öğrencilerin her dersten en yüksek kazanımı sağlamasını mümkün kılmayı hedeflemektedir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Ekonometri Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;


Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı'na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi 'ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Ekonometri Lisans Programı; iktisat, sosyal siyaset, uluslararası ilişkiler, iktisat psikolojisi, uygarlık tarihi, bilim felsefesi, mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, anayasa hukuku ve ekonometri gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 


MEZUNİYET

   Ekonometri Lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Ekonometrisyen” ünvanını kazanırlar.

Ekonometri lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

    Programdan mezun olan öğrenciler, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş v.d.), bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de açabilmektedirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.